Poznaj Zespół

Jan Kanecki

Radca prawny

Jan Kanecki

Radca prawny

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Mediator sądowy. W ramach projektu uratujBIZNES.pl zajmuje się w szczególności bieżącą obsługą przedsiębiorstw, w tym prowadzeniem negocjacji z podmiotami z sektora bankowego, finansowego.

Jacek Małecki

Radca prawny

Jacek Małecki

Radca prawny

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Prawnik z dużym doświadczeniem we wspieraniu biznesu. W ramach projektu uratujBIZNES.pl odpowiada przede wszystkim za stosowanie regulacji Tarczy Antykryzysowej, renegocjacje kontraktów, przekształcenia firmy, kwestie zabezpieczenia majątku.

Michał Chmielowski

Radca prawny

Michał Chmielowski

Radca prawny

Prawnik posiadający duże doświadczenie w negocjowaniu i renegocjowaniu kontraktów oraz prowadzeniu postępowań sądowych. W projekcie uratujBIZNES.pl będzie reprezentował Twoją Firmę w rozmowach z kontrahentami oraz w ewentualnych mediacjach – a jeśli zajdzie taka potrzeba – także w postępowaniu przed sądem.

Katarzyna Kanecka-Małecka

Radca prawny

Katarzyna Kanecka-Małecka

Radca prawny

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Mediator sądowy. W ramach projektu uratujBIZNES.pl zajmuje się w szczególności poszukiwaniem rozwiązań na drodze mediacji, opracowywaniem i wdrażaniem procedur pozasądowego rozwiązywania sporów.

Jakub Kulesza

Radca prawny

Jakub Kulesza

Radca prawny

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. W ramach projektu uratujBIZNES.pl zajmuje się w szczególności bieżącą obsługą przedsiębiorstw mających problemy z płynnością finansową, w tym przygotowywaniem i wdrażaniem restrukturyzacji zobowiązań wobec instytucji finansowych, kontrahentów.

Wojciech Czajkowski

Radca prawny

Wojciech Czajkowski

Radca prawny

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. W ramach projektu uratujBIZNES.pl zajmuje się w szczególności procesem planowania i wdrażania sądowego postępowania restrukturyzacyjnego, obsługą w ramach postępowania restrukturyzacyjnego.

Olga Pawelska

Radca prawny

Olga Pawelska

Radca prawny

Prawnik specjalizujący się w obsłudze podmiotów gospodarczych. W ramach projektu uratujBIZNES.pl zajmuje się w szczególności renegocjacją kontraktów, reorganizacją biznesu, postępowaniami sądowymi oraz kwestiami zabezpieczenia majątku.

Anita Tracz

Radca prawny

Anita Tracz

Radca prawny

W ramach projektu uratujBIZNES.pl zajmuje się w szczególności stosowaniem instrumentów prawnych przewidzianych w Tarczy Antykryzysowej, w tym opracowywaniem i składaniem wniosków do podmiotów publicznoprawnych, analizą oraz wdrażaniem w przedsiębiorstwach rozwiązań kadrowych mających na celu redukcję bieżących kosztów przedsiębiorstwa.

Adam Majchrzak

Doktor ekonomii

Adam Majchrzak

Doktor ekonomii

Doktor nauk ekonomicznych. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. W ramach projektu uratujBIZNES.pl zajmuje się w szczególności doradztwem ekonomicznym w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, opracowywaniem planów restrukturyzacyjnych i ich wdrażaniem.

Piotr Lewandowski

Prawnik, doktor nauk prawnych

Piotr Lewandowski

Prawnik, doktor nauk prawnych

Specjalista z zakresu prawa kontraktów i prawa handlowego. W ramach projektu uratujBIZNES.pl odpowiada m.in. za przekształcenia podmiotowe firm, zmiany warunków umów oraz procedury windykacji należności.

Paweł Kołaczek

Prawnik

Paweł Kołaczek

Prawnik

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Prawnik od wielu lat specjalizujący się w problematyce prawa pracy oraz ochrony danych osobowych (w tym RODO). W zespole uratujBIZNES.pl odpowiada za relacje Twojej Firmy z pracownikami, stosowanie regulacji tzw. „Tarczy Antykryzysowej” oraz postępowania sądowe, w tym dotyczące zmian umów czy windykacji należności.