Usługi

Sprawy pracownicze

+48 61 641 90 70

Kryzys wywiera olbrzymi wpływ także na sytuacje kadrową Twojej Firmy. Niezależnie od rozwiązań tzw. „Tarczy Antykryzysowej” umożliwiających uzyskanie w określonych przypadkach dofinansowań do wynagrodzeń czy zwolnień z obowiązku odprowadzania składek ZUS, możemy także reprezentować Twój Biznes w rozmowach z pracownikami, ustaleniach nowego systemu pracy, uzgodnieniach nowych warunków umów o pracę. W razie potrzeby, pomożemy wprowadzić także niezbędne zmiany w zasobach kadrowych Twojej firmy.

Napisz do nas