Usługi

Zmiany umów

+48 61 641 90 70

Nadzwyczajne okoliczności, wywołane przez epidemię choroby COVID-19 mogą stanowić przesłankę daleko idących zmian umów, których Twoja Firma jest stroną. Możemy reprezentować Twoją Firmę w negocjacjach z kontrahentami, prowadzić w Twoim imieniu mediacje. Możemy także poprowadzić w imieniu Twojego Przedsiębiorstwa postępowania sądowe zmierzające do zmian warunków umów nawet bez zgody kontrahenta Twojej Firmy.

Napisz do nas