Usługi

Restrukturyzacja i sanacja przedsiębiorstw

+48 61 641 90 70

Jeśli ocenisz, że konsekwencje kryzysu gospodarczego wymagają podjęcia w Twojej Firmie dalej idących środków, doradzimy jak przygotować się do ewentualnej  restrukturyzacji sądowej zobowiązań, w szczególności w ramach jednej z kilku przewidzianych prawem form postępowania restrukturyzacyjnego. W tym zakresie przeprowadzimy analizę kondycji ekonomicznej i stanu prawnego Twojego Przedsiębiorstwa pod kątem zagrożenia niewypłacalnością, wskażemy rodzaj odpowiedniego dla Twojej sytuacji sądowego postępowania restrukturyzacyjnego i przygotujemy stosowne wnioski o ich wszczęcie. W tym zakresie opracujemy plany restrukturyzacyjne i zaplanujemy etapy ich wdrażania, a to wszystko w celu poprawy sytuacji ekonomicznej Twojego przedsiębiorstwa i zapewnienia Mu możliwości dalszego działania na rynku. Pomożemy również Twojej firmie w przypadku, gdy jesteś lub będziesz w toku prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego, względnie potrzebować będziesz doradztwa w zakresie Twoich szans, praw czy obowiązków w przypadku wszczęcia takich postępowań w stosunku do Twoich kontrahentów.

Napisz do nas